Harry Potter & Vampire Diaries

سلام!

چندتا فتوشات جدید از پاول و نینا گذاشتم.نیشخند

راستی اهنگ وبم چطوره؟مژه

راستی من کس خاصی منظورم نیست همین طوری گفتم بدونید.

خاطرات خون اشام 15 سال قبل از توایلایت نوشته شده.اولین کتاب خون اشامی هم بود (فکر کنم) که خون اشاما میتوسنتند خون حیوون هم بخورند.باز هم فکر کنم اولین کتابی بود که یه خون اشام عاشق یه دختر انسان میشه.باز هم فکر کنم اولین کتاب خون اشامی ای بود که خون اشاماش قانوناشون فرق داشت.

همین دیگه.نیشخند

راستی اینم لینک دانلود اهنگ وبم:

لینک دانلود اهنگ وب A drop in the ocean

 

حالا برید ادامه ی مطلب!اول عکسای نینا:قلب

خیلی ناز تر شده اینجا.نیشخند

چقد باد پنکه هه زیاده.موهاشو الان باد میبره.زبان

حتما برای اینه این ت*و*ی*ی*ت و کرده:نیشخند

راستی نینا و کندیس و   اون بازیگر ویکی (سبز) و یکی دیگه که نمیشناسم رفته بودن دیزنی لند.نیشخند

اول ت*و*ی*ی*ت اش:

حالا عکساش:

چطوری اونقدر بالا پریدن؟نیشخند

کندیس و نینا.نیشخند

من فقط تو این 4 نفر از نینا و یکم هم از کندیس خوشم میاد.زبان

نینا

یه دونه دیگه از دیزنی لند میذارم بعد دوباره فتوشاتای جدید نینا.نیشخند

خوب حالا بقیه ی فتوشاتا:نیشخند

نمیدونم چی بگم.خجالتنیشخند

اگه نینا تو miss world شرکت میکرد میبرد.نیشخندچرا؟چون حالا نینا قدش 178 اینا نیست ولی سه تا زبون بلده(فرانسوی و بلغارستانی و انگلیسی) بعد غواصی بلده بعد ژیمناستیک بلده بعد بازیگره بعد خوشگله بعد یه اهنگ خونده (حالا اون مهم نیست زیادنیشخند) بعد دیگه چی بگم!اهان ماشالله چشم حسودام کور.نیشخندفرشته

این فتوشات های نینا تو خونه ی خودش ازش عکس گرفتن:نیشخند

این جلوی خونشه.نیشخند

اینجام حتما حمومه دیگه.نیشخند

اینم هاله.نینا رو کاناپه دراز کشیده.(دوباره دارم عکسارو توصیف میکنم.)نیشخند

اینجام نینا جونم رو تختش دراز کشیده.نیشخند

 


اینجا نینا جونم خیلی ناز شده.نیشخند

عکس ها و ت*و*ی*ی*ت های نینا تو Harry Potter World:

البته دو تای اخری برای دیزنی لنده.نیشخند

نینا

این عکس برای ت*و*ی*ی*ت اولیست.دست نینا اون نقشه هست که فرد و جرج به هری دادن. نیشخند

نینا 2

این عکس ت*و*ی*ی*ت دومیست. اینجا مغازه ی چوب جادو فروشیه الیواندره!نیشخند

این عکس ت*و*ی*ی*ت سومیست.اینجا هاگزمیده!نیشخند

این عکس ت*و*ی*ی*ت 4میست.نیشخند

این عکس ت*و*ی*ی*ت پنجمیست. رو کلاهاشون اسمشون رو نوشتن!نیشخند

من نمیدونم نینا این عکسه و عکس بعدی رو کجا گذاشته چون من الان ت*و*ی*ی*ت*ر شو دیدم اینا نبودن.اینا رو تو یه سایته پیدا کردم.نیشخند

هاگزمید سمته چپه هاگوارتس سمته راسته.برعکس هم میشه.نیشخند

حالا عکسای پاول:قلبماچبغل

این فتوشاتاش برای 2010 ه ولی امسال منتظر شدن.قلب

من: اخیییییییییییییییییییی چرا انقد ناراحتی پاول جونم؟ناراحتگریه

پاول: نمیدونی که چی میکشم...دل شکسته

من: اهان به خاطره اون هیولای عوضیه؟سبز

پاول: پس چی...گریه

 

من: پاول جونم اخه مجبور نیست که زندگی خودتو نابود کنی یه عمر کنار یه هیولا زندگی کنی که ... ناراحت

پاول: میدونم.خودمم نمیخوام!نمیدونم اصلا از اولش چی شد ...گریهمتفکر

( این عکسه برای این سری که جدید منتشر شده نیست.)

 من: به خدا پاول جونم زندگی و سلامتی خودت مهم تره مجبور نیستی که با اون هیولا زندگی کنی!برای چی میخوای با اون هیولا زندگی کنی زندگی و خودتو حروم کنی!حالا الان از وسط خیابون پاشو!ناراحتدل شکستهنگران

پاول: باشه پا میشم ولی چون تو گفتی و گرنه...گریهمژه

من: خوب پس خدا رو شکر من هستم!نیشخندمژهقلب

پاول: قلبماچبغل

من: قلبماچبغلنیشخند

من:  H*o*t , H*o*t , H*o*t , H*o*t , H*o*t.خوشمزهقلبماچبغل

پاول: قلبماچبغل

من:ماچنیشخند

(میدونم این عکسه رو قبلا گذاشتم ولی خیلی این عکسه رو دوست دارم!) 

من: .قلبماچبغلI love you

پاول:قلبماچبغل

من : پاول جونم همینطوری همیشه بخند!لبخندفرشتهقلبماچبغل

پاول:قلبماچبغل

وای این پیشی کوچولو های ناز و جیگرو! اینا رو یه گربه هه تو اونجا که خونه ی استفان اینا هست دنیا اورده! بعد ایان برشون داشته.نیشخند

اینم پاوله یکیشونو بغل کرده!(کاش من اون گربه هه بودم.نیشخند)

خیلی دیمون عوضیه استفان هزار بار تا حالا جون خودشو به خطر انداخته تا دیمون رو نجات بده بعد این جوریه که ازش تشکر میکنه؟

چند تا از صحنه هایی که استفان دیمون رو نجات داده:

تو اپیزود 22 سیزن 1 که اینا خون اشامارو گرفته بودن دیمون اون تو نزدیک بود اتیش بگیره بعد با اینکه استفان خودشم ممکن بود اتیش بگیره ولی رفت دیمون رو نجات داد.قلب(این برای استفانه.)

 

تو اپیزود 22 سیزن 2 دیمون چون تالیر ( گرگینست) گازش گرفته بود داشت میمرد تنها چیزی هم ککه میتونست خوبش کنه خون کلاوس بود. استفان رفت به کلاوس گفت هر کاری بگی میکنم فقط جون برادرم رو نجات بده.استفان برای اینکه دیمون زنده بمونه زندگیشو نابود کرد. کاری که هیچ وقت نمیخواست بکنه رو کرد. بعد دیمون یه تشکر خشک و خالی نکرد که هیچ الینا رو هم با کمال پررویی ب*و*س کرد.عوضی.عصبانیکلافهسبز

تو اپیزود 2 سیزن 3 دیمون و الینا که میرفتند دنبال استفان تا اونو برگردونن دیمون رفت تو جنگل بعد یه گرگینه هه باز نزدکی بود گازش بگیره که استفان اومد اون گرگینه هه رو کشت که البته اون گرگینه هه استفان رو گاز گرفت ولی کلاوس خونشو داد استفان استفان خدا رو شکر خوب شد.قلبنیشخند

تو اپیزود نه سیزن 3 که دیمون قرار بود کلاوس رو بکشه چون اگه یه خون اشام معمولی بخواد یه اوریجینال رو بکشه خودشم میمیره دیمون نمیدونست استفان هم کلاوس compel اش کرده بود که احساساشو خاموش کنه ولی کاترین انقد به استفان گفت به اندازه ای احساس کن که بری جون برادرتو نجات بدی.بعد استفان رفت دیمون رو انداخت کنار.قلب

دیمون فکر میکرد استفان نذاشت دیمون کلاوسو بکشه چون میخواست که کلاوس اون اثر compel اشو از بین ببره هم استفان بتونه دوباره احساس کنه هم دیگه هرچی کلاوس میگفت چون compel شده بود انجام نده.ولی مگه تو سیزن 2 کاترین نگفت که اگه یه اوریجینال رو بکشی اثر compel اش از بین میره؟منتظرمتفکر

فقط اینا نیستن خیلی خیلی خیلی زیاد ترن جاهایی که استفان جون دیمون رو نجات داده.قلب

پاول و ایان

عاشقه این قسمت اپیزود 12 سیزن 3 ام! البته استفان باید سر دیمون رو از بدنش جدا میکرد همین یه دونه سیلی بس نبود.قلب

یه عکس چندتایی:نیشخند

این برای کمیک کن 2011 هه.پاول رو چه باحال شده!ایان رو پای پاول نشسته هه!نیشخند

عکس سه تایی:قلبنیشخند

چون من این دفعه نمیتونستم بین این دوتا یکی رو انتخاب کنم دوتا عکس سه تایی گذاشتم.نیشخند

 


 

این عکسا برای 2009 هستن! اون موقع نینا 20 سالش بوده پاول 27 سالش بوده ایان هم 30 سالش بوده.نیشخندقلب

 خوب دیگه تموم شد!خیلی طولانی بود میدونم خودمم 4 روزه دارم این اپو اماده میکنم!نظر در مورد اپم نذاریدا...نیشخند

بای.قلبماچبغلمژهبای بای

| ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٢:٠٤ ‎ب.ظ | صبا نظرات () |

Design By : shotSkin.com